ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران با اهالی روستای هندوالان از توابع استان خراسان جنوبی دیدار کرد .